Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման ու բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում
մասնագիտացված զորակոչիկների մրցույթ


Հարցազրույցին մասնակցող զորակոչիկն իր հետ պետք է ունենա անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր), ռեզյումե և առկայության դեպքում` այլ հավելյալ փաստաթղթեր (դիպլոմ, հավաստագրեր), ինչպես նաև տեղեկանք տարածքային զինկոմիսարիատից: